January 21st 2015

NGU med ny grafisk profil


NGUs nye logo fra 7. januar.
NGU endrer logo og grafisk profil. Norges geologiske undersøkelse ønsker med de nye grepene å føre stolte historiske tradisjoner inn i framtida.

NGUs ledelse bestemte for over et år siden å oppgradere sin grafiske profil og samtidig skifte logo. I fjor ble logovalget vedtatt av direktørene og velsignet av NGUs eiere, Nærings- og Fiskeridepartementet.

- Norges geologiske undersøkelse (NGU) bygger på en stolt historie når vi nå staker ut kursen for framtida, sier administrerende direktør Morten Smelror ved NGU.

NGUs logo og grafiske profil er flere ganger blitt endret siden institusjonen ble etablert i 1858. Fram til 1996 hadde NGU - i ulike varianter - hammer og fjær i logoen, symboler som uttrykte kartlegging og forskning på den ene siden, og forvaltning og formidling på den andre.

Fra 1996 har NGUs logo vært en lagdelt klode, symbolet for "alt" som er knyttet til læren om jorden, institusjonens mangfoldige aktivitet og vårt internasjonale engasjement. Samtidig har profilen hatt et sterkt fokus på forkortelsen NGU.

Grunnlaget for den nye grafiske profilen, som presenteres denne uka, er arbeidet med NGUs strategiske plan, kommunikasjonsstrategi, en merkevareplattform utviklet i samarbeid med Scandinavian Design Group, samt slutninger fra en rekke innspill, arbeidsmøter og samtaler.

Resultatet er en ny logo og en ny grafisk profil som illustrerer NGUs aktivitet langs tre akser; fra felt til folk, fra fortid til framtid, fra tradisjon til nyskaping. Ved å ta i bruk moderne versjoner av symbolene hammer og fjær i den nye logoen, tar vi med oss stolte historiske tradisjoner inn i framtida. Hele navnetrekket Norges geologiske undersøkelse er en del av logoen.

- Vi setter geologi på dagsordenen. Vår kunnskap sikrer kloke og helhetlige beslutninger til beste for fellesskapet. Det skal vi fortsette med, lover administrerende direktør Morten Smelror.