Sjeldne jordarter

Image
Kasse med kjerneprøver.
Kjerneprøver som inneholder sjeldne jordarter. Prøvene er hentet opp fra Fensfeltet i Nome kommune. Foto: NGU

Sjeldne jordarter eller Rare Earth Elements (REE) har en rekke forskjellige anvendelser. Den viktigste bruken i dag er i magneter for elektriske motorer og dynamoer. I Norge finnes det store ressurser av sjeldne jordarter, blant annet på Fensfeltet i Nome kommune.

Hva brukes sjeldne jordarter til?

Sjeldne jordarter har en rekke forskjellige anvendelser. De viktigste er:

  • Magneter
  • Legeringer
  • Katalysatorer
  • Poleringsmiddel
  • Pigmenter
  • Keramiske materialer
  • Medisinske sporstoffer

Den viktigste bruken i dag er i magneter for elektriske motorer og dynamoer. Tilsetting av sjeldne jordarter gjør magnetene sterkere og at de beholder sin magnetisme selv om de blir varme.

Framstillingen av sjeldne jordarter er vanskelig fordi de opptrer i en blanding, er svært like, og vanskelig å skille fra hverandre slik at de blir tilstrekkelig «rene» for bruk.

Sjeldne jordarter deles opp i lette og tunge varianter avhengig av hva de brukes til. De tunge har også høyere atomvekt enn de lette.

Bruksområder for lette varianter av sjeldne jordarter (Light Rare Earth Elements - LREE)

Bruksområder for tunge varianter av sjeldne jordarter (Heavy Rare Earth Elements - HREE)

Hvorfor heter det «sjeldne jordarter»?

Årsaken til at disse elementene i det periodiske system blir kalt «sjeldne jordarter», er at man lenge mente at de kun fantes i små og vanskelig tilgjengelige mengder i naturen, og i tillegg er de svært vanskelig å separere fra hverandre.

De fleste er fortsatt sjeldne, men noen av dem, for eksempel yttrium, cerium, lantan og neodym, forekommer i større mengder i jordskorpen enn for eksempel bly.

Framstillingen er vanskelig fordi de opptrer i en blanding, er svært like, og vanskelig å skille fra hverandre slik at de blir tilstrekkelig «rene» for bruk.

Hvor finnes sjeldne jordarter i Norge?

I Norge finnes det store ressurser av sjeldne jordarter blant annet på Fensfeltet på Ulefoss i Nome kommune.