Geologiske forhold langs planlagt jernbanetrase fra Farriseidet (Larvik) til Porsgrunn stasjon

NGU-RAPPORT
2000.015
|
Forfattere
Nordgulen, O.
Lutro, O.
Solli, A.
Heldal, T.
Dahlgren, S.
Braathen, A.
|
Utgivelsesår
2000
Publikasjonstype
docid
49101
Utgivelsesår
2000
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2000/2000_015.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Langs planlagt jernbanetrase fra Farriseidet (Larvik) til Porsgrunn stasjon finnes det følgende bergarter: . Larvikitt mellom Larvik og Eidanger. Larvikitten er en forholdsvis uensartet og vanligvis grovkornet bergart med god mineralorientering (kløv) som er parallell med den interne strukturen i larvikitten. . Silursk kalk og knollekalk og Ringerikesandstein (silur-devon) mellom Eidanger og Porsgrunn stasjon. I disse bergartene er det generelt en økende grad av kontaktmetamorf påvirkning med omvandling av bergartene inn mot larvikitten. Yngre avsetningsbergarter fra karbon-perm (Askergruppen og basaltisk lava) kuttes av larvikitt nord for Eidanger og går ikke så langt sør som traseen De største forkastningene og sprekkesonene har regional utbredelse, og den mest utbredte orienteringen er steilt N-S til NNV-SSØ og NØ-SV i alle bergarter. Det finnes også sprekker og forkastninger med orientering NV-SØ, VNV-ØSØ og Ø-V. De fremstår som søkk i terrenget. I larvikitten gir dette sprekkemønsteret et landskap med rygger og avlange koller orientert nord-sør.Der det er tett mellom hovedspekkene vil det også være tettere oppsprekking i kollene mellomdem Brede svakhetssoner vil forekomme langs forkastninger og sprekkesoner med stor utstrekning. I nærheten av disse vil det være vesentlig høyere sprekketetthet enn i god avstand fra slike. Ved videre planlegging av jernbanetraseen bør det, særlig langs strekninger med tunnel, gjennomføres detaljert ingeniørgeologisk kartlegging langs traseen.
Kommune
LARVIK
PORSGRUNN
Fylke
VESTFOLD
TELEMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket