Start
05.02.2015 / 12:00

Slutt
06.02.2015 / 13:30

NGU-dagen 2015 - program

 

Se opptak av hele NGU-dagen 2015 her

Torsdag 5. februar

Forvaltning, bruk og vern av Norges geologiske mangfold

12.00 Åpning - vår verdifulle naturarv v/administrerende direktør Morten Smelror, NGU

Hvorfor er geologisk mangfold viktig?
MØTELEDER: Avdelingsdirektør Berte Figenschou Amundsen, NGU

12.30 Behov for et norsk geodiversitets-charter? v/avdelingsdirektør Tom Heldal, NGU
12.50 Geodiversity Charter of England v/styreleder Lesley Dunlop, English Geodiversity Forum
13.20 Vern om geologisk arv v/generalsekretær Lars Erikstad, ProGeo
13.40 Geologisk mangfold sett fra museenes verden v/professor Hans Arne Nakrem, Naturhistorisk museum
14.00 Pause

Hva er geologisk mangfold?
MØTELEDER: Forsker Rolv Dahl, NGU

14.30 Mangfold under vann v/lagleder Reidulv Bøe, NGU
14.50 Vår geologiske arv i berget v/avdelingsdirektør Øystein Nordgulen, NGU
15.10 Vår geologiske arv i landskapet v/lagleder Astrid Lyså, NGU
15.30 Pause

Geologiske natur- og kulturopplevelser
MØTELEDER: Forsker Anna Bergengren, NGU

16.00 Geoheritage: what do we want to tell them?
v/konsulent John Macadam, University of Exeter
16.30 Fem geologer presenterer fem geologiske jordbærsteder

 

Fredag 6. februar

Formidling
MØTELEDER: Kommunikasjonsrådgiver Magne Vik Bjørkøy, NGU

09.00 Hjelp, jeg er på TV! Om hvordan geologi kan formidles i lyd og bilde v/produsent Trond Lillealtern, NRK
09.20 Geologi og formidling sett fra Ytre Sogn v/konsulent Torbjørn Løland, Musea i Sogn og Fjordane, avd. Norsk Kvernsteinssenter
09.40 Geologi og kulturminner v/konsulent Per Storemyr, Musea i Sogn og Fjordane, avd. Norsk Kvernsteinssenter

Geoparker
MØTELEDER: Avdelingsdirektør Tom Heldal, NGU

10.00 Unesco og geoparker. Hva skjer? v/daglig leder Kristin Rangnes, Gea Norvegica geopark
10.20 Gea Norvegica geopark v/daglig leder Kristin Rangnes, Gea Norvegica geopark
10.30 Pause
11.00 Magma geopark v/prosjektmedarbeider Åse Hestnes, Magma geopark
11.20 Trollfjell geopark v/prosjektmedarbeider Anna Bergengren, Trollfjell geopark
11.40 Et nasjonalt geoparknettverk v/forsker Rolv Dahl, NGU

Fremtidens geologiske mangfold
12.00 Ditt nærmiljø - en geotop. Hva finnes der? v/førsteamanuensis Michael Heim, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
12.20 Nordryggstien - med kunnskap i sekken v/redaktør Halfdan Carstens, GEO
12.30 Diskusjon

Se opptak av NGU-dagen her

Følg NGU på twitter #ngudagen
Følg NGU på facebook