600 sider om havbunnen

Boka dekker de fleste marine miljøene på havbunnen.
Fra fjorder til dype hav. NGUs medarbeidere er med på hele 40 bidrag i den nye boka "Atlas of submarine glacial landforms".

"Atlas of submarine glacial landforms - Modern, Quaternary and Ancient" er på over 600 sider og har 190 bidrag.

Her handler det om glasiale former og prosesser på havbunnen utenfor kontinenter som er glasiert eller som var dekket av is under siste istid.

- Boka er rikt illustrert og dekker de fleste marine miljøene fra fjorder til kontinentalsokkel, skråning og dyphav, forteller forsker Dag Ottesen på Laget for maringeologi. 

Han er en av mange NGU-ere som har bidratt i boka.

- Dette er en fin måte å profilere NGUs forskningsaktivitet på innenfor dette fagområdet, sier Ottesen.

Bokverket er gitt ut av Geological Society of London, som også tar i mot bestillinger.