January 13th 2017

Nye geofysiske kart fra nord

De nye flymagnetiske målingene gir ny kunnskap om norsk geologi. Dette kartet er fra Hammerfest.
Til sammen åtte nye flymagnetiske kart fra Finnmark og Nord-Troms i målestokk 1:250.000 er framstilt i programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN).

- Kartene inngikk opprinnelig i en kartserie fra 2007 på 42 kart som dekket hele fastlands-Norge. De nye, oppdaterte kartene inkluderer nå tilgrensende områder i Finland og Sverige i tillegg til Barentshavet, forklarer overingeniør Jomar Gellein ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Ny geologisk kunnskap

De nye flymagnetiske målingene gir ny kunnskap om norsk geologi. De viser i mer detalj geologien under både løsmasser og kaledonske skyvedekker. Samtidig viser de også berggrunnen innenfor skyvedekkene og under de brede fjordene i Finnmark.

- Mineralleteseselskaper som er aktive i Nord-Norge og oljeselskaper som arbeider i Barentshavet, vil ha nytte av de nye kartene. De vil også være nyttige for universiteter og andre institusjoner som forsker på den geologiske utviklingen i området, sier Gellein.

Flymagnetiske målinger

NGU har samlet inn 57.500 km med magnetiske, radiometriske og elektromagnetiske målinger fra helikopter. De to kanadiske selskapene Novatem og Eon Geosciences har samlet inn til sammen 247.000 km med magnetiske og radiometriske målinger. Selskapet Store Norske Gull har i tillegg bidratt med 19.496 km med flygeofysikk fra Karasjokområdet. Disse ble opprinnelig samlet inn av Finlands geologiske undersøkelse (GTK) i perioden 2007-2009.

- Magnetiske målinger fra fly og helikopter, er et effektivt og godt hjelpemiddel i regional berggrunnskartlegging og ved leting etter malm og petroleum, understreker Jomar Gellein.

Framstilling av kart

Jomar Gellein ved NGU.

- Følsomheten på magnetometrene og nøyaktigheten på navigasjonen er blitt vesentlig bedre enn ved de tidligere målingene. Det er nå mulig å kartlegge strukturer i mye større detalj enn tidligere. Dette gjelder både på land og ute på sokkelen, som for eksempel intrusjoner, skjærsoner, forkastninger, jernmalmer og sandkanaler. Særlig er de regionale gangsvermene tydelige. De forsetter sammen med skyvedekkene ut i Barentshavet, sier han.

Magnetiske data brukes også i framstilling av berggrunnsgeologiske kart. De nye kartene viser i tillegg til magnetiske data, også bergartsgrenser og magnetismen som er målt på bergartsprøver.

Kartene er tilgjengelige på NGUs hjemmesider, slik at brukerne selv kan laste ned kartene.