Sand, grus og pukk

Sand, grus og pukk er essensielle byggeråstoffer for bygg- og anleggsbransjen. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har oversikt over hva som finnes av naturlige forekomster med byggeråstoff i Norge. Å sikre seg fremtidig tilgang på disse ressursene er viktig for bærekraftig by-, infrastruktur-, og samfunnsutvikling.

Image
""

Spørsmål?