Forskningsfartøy

Image
Båten FF Geologen i solskinn.
FF «Geologen». Foto: Martec/NGU

Forskningsfartøyet «Geologen» er en svært sentral del av NGUs infrastruktur. Båten er spesialdesignet for geologisk kartlegging av kystnær havbunn.

Høyteknologisk forskningsfartøy

FF «Geologen» er bygget ved det finske verftet Kewatec AluBoat Ab. Fartøyet ble overlevert NGU i 2023.
Fartøyet er svært godt egnet til maringeologisk kartlegging av havbunnen i fjord- og kystfarvann. Fartøyet er 24 meter langt og seks meter bredt, og fullspekket med det nyeste av vitenskapelig utstyr for kartlegging av sjøbunnen.

Mye av det vitenskapelige utstyret om bord er levert av Kongsberg Maritime. Båten er et høyteknologisk forskningsfartøy med hybrid driftsløsning, der man kan velge mellom ren batteri- eller dieseldrift.

NGU bruker Geologen til å kartlegge geologiske forhold på og under havbunnen ved hjelp av moderne multistråleekkolodd, sedimentekkolodd, seismikk, utstyr for prøvetaking av bunnsedimenter, ROV og videorigg for filming , og gravimeter.

Les også