December 9th 2016

To ble årets publikasjon


Jan Sverre Sandstad og Ron Boyd tok i mot prisen av avdelingsdirektør Øystein Nordgulen.
Prisen for årets vitenskapelige publikasjon ved NGU i 2016 er delt mellom et nylig utgitt volum i programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) og boka Mineral Resources in the Arctic.

- NGU har tradisjon for å publisere mange artikler med et høyt faglig nivå. 2016 er ikke noe unntak, og vi har fått mange gode forslag som alle kunne fortjent prisen, forteller avdelingsdirektør Øystein Nordgulen.

- I år falt valget på to publikasjoner som hver for seg representerer viktige milepæler i prosjekt som gjennom flere år har hatt stor betydning for samfunnet og NGU. Felles for dem er at de omhandler kartlegging og mineralressurser i Arktis, sier han.

MINN-volumet omfatter til sammen åtte vitenskapelige artikler med viktige resultater fra programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN), som NGU gjennomførte i perioden 2011-15. Et tjuetalls forskere fra flere lag på NGU har, sammen med en rekke samarbeidspartnere, bidratt til at kunnskapen om Nord-Norges geologi og mineralressurser har tatt et stort sprang framover.

Nordgulen delte ut prisen til koordinator for MINN-programmet, Jan Sverre Sandstad, samtidig som han understreket at redaktør Trond Slagstad i Norwegian Journal of Geology har lagt ned et stort arbeid for å få alle artiklene samlet i samlet i MINN-volumet.

Åtte land sammen

Den andre hederen gikk til boka Mineral resources in the Arctic - et nytt bidrag i serien av circum arctic-publikasjoner. - Den er ikke bare en bok med mange bidrag fra forskere i åtte land. Det er også en database, et kart over nordlige halvkule ned til 60 grader nord, og egne kortversjoner på fransk og russisk, forteller Øystein Nordgulen.

Prosjektet som ledet fram til publikasjonen var koordinert av Ron Boyd.

- Det bød på betydelige utfordringer i å samle forskere i Norden, Grønland, Canada, USA, Russland og Island om et felles produkt i en tid da sanksjoner og konflikt preget det politiske bildet. Lovord om produktet har kommet fra mange hold, sier Nordgulen som nevnte redaktørene Ron Boyd, Terje Bjerkgård, Bobo Nordahl og Henrik Schiellerup under prisutdelingen.

Han påpeker at begge publikasjonene vil være vesentlige bidrag til framtidig forvaltning av naturressurser i nordområdene. - De er eksempler på godt teamarbeid mellom mange forskere på og utenfor NGU, og vi vil også framheve at de er rikt illustrert med kart, figurer og flotte fotografier, sier han.

Relaterte prosjekter

MINN
Mineral Resources in North Norway (MINN) is a programme for geophysical mapping in northern Norway and part of a recently initiated Norwegian governmental strategy for developing the mineral industry in Norway.
Overview of the most important mineral deposits in the Arctic
All available information on the most important metal- and diamond deposits in the Arctic, north of 60oN, has been assembled and made accessible. The Geological Survey of Norway has led the project which has involved eight countries in the Artic.