October 20th 2016

Presenterer nye berggrunnskart


Berggrunn fra kartblad Breive: Dette er en søylebasalt i Skyvassgruppa, sørøst for Koparnuten. Foto: Asbjørn Simonsen.
NGU presenterer helt nye berggrunnskart i målestokk 1:50 000 i Telemark og Rogaland. Kartene har blitt til etter årelang kartlegging.

De tre kartene - Borsæ, Bandak og Breive - dekker store områder i Vest-Telemark, og går også inn i Suldal i Rogaland. Dette er mye brukte friluftsområder, og her har det også vært drevet gruvedrift i tidligere år.

Kartlagt i 20-30 år

Ellen M.O.Sigmond

Kartbladene Borsæ og Bandak ligger ved siden av hverandre og dekker store områder i kommunene Tokke, Kviteseid og Fyresdal. Geologer fra NGU, Unversitetet  i Oslo og NTNU  har  gjennom en periode på 20-30 år kartlagt bergartene i dette store området. Hovedansvarlige har vært Ellen M.O. Sigmond (Borsæ) og Kjell S Nilsen (Bandak). Les Sigmonds gjennomgang av geologien i kartområdene her.

De eldste bergartene i området er forskjellige gneiser som er minst 1500 millioner  gamle. På disse er det avsatt vulkanske og sedimentære bergarter som er fra 1500  til 1000 år gamle,  disse kalles Telemarkssuprakrustalene. Aller yngst er granitter som er ca.  900 millioner år gamle. Til tross for at overflatebergartene er omdannet og deformert, er de likevel så godt bevart at man kan finne ut hvordan de er dannet og i hvilket miljø. Ett enkelt vulkanutbrudd har for eksempel dannet en askeavsetning som har dekket 650 km2, tykke lag med sandstein og rullestein (konglomerat) ble avsatt i store innsjøer og  yngre granitter har gjennomsatt alle de eldre bergartene.

En av Norges største forkastninger strekker seg fra  Ustaoset til Mandal, denne krysser også vestre del av kartblad  Borsæ. På vestsiden av  forkastningen er det bare gneiser og granitter, til forskjell fra bergartene på østsiden. I vest er det et mer goldt  og øde fjellandskap. Ved Bandaksli og Åmdals verk har der vært gruvedrift på henholdsvis molybden og kobberkis , Ved Eidsborg er det tatt ut brynestein fra vikingtiden og frem til 1956. I området finnes også gode bergarter til bruk som pukk og grus (grønnstein) og naturstein (kvartsskifer). Kartene forteller også hvor det er næringrike bergarter som gabbro, amfibolitt, grønnstein eller metabasalt, og viser slik hvor det er best å drive landbruk og skogbruk, og  hvor de beste beitene og fiskevannene er. 

Flott fjellområde

Kartblad Breive beskriver geologien i et flott fjellområde. Noen av grunnfjellsbergartene er dannet i området, andre kan være skjøvet flere hundre kilometer fra områder i nordvest. Ellen M.O. Sigmond har ledet kartleggingen, og samarbeidet med geolog-kolleger ved NGU, NTNU og Universitetet i Oslo. Les Sigmonds gjennomgang av geologien i området her.

- Geologien er variert og spennende. Området omkring Skyvatn i Bykle er som en lærebok i geologi. I tillegg er det vakkert her, sier Sigmond. Hvilken berggrunn som finnes i disse områdene, har påvirket plante- og dyreliv. Sur nedbør har i gneisområdene i Setesdal ført til utstrakt fiskedød, men i vannene i de næringsrike bergartene i Skyvatn-området har fisken overlevd.

Berggrunnen i kartområdet har blitt dannet og omdannet gjennom mer enn1 500 millioner år. Bergartene har blitt foldet, forskjøvet, smeltet og størknet. Under den kaledonske fjellkjededannelsen, for 400-450 millioner år siden, ble eldre bergarter skjøvet over yngre.

Kartene kan bestilles hos NGU og hos de aktuelle kommunene, de er også tilgjengelige på NGUs nettsider.

Kartblad Borsæ
Kartblad Bandak.
Kartblad Breive