October 19th 2016

Stadig flere vil studere skred og naturkatastrofer

Laserskanning er et moderne hjelpemiddel i kartlegging av skred og ustabile fjellområder. (Foto: Martina Böhme)
Interessen for å jobbe med skred og naturkatastrofer øker enormt. Fredag 21. oktober møtes 100 unge geologer og geologistudenter til den aller første «Geofaredagen» ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Nedgang i oljenæringen  og stadig mer mediefokus på  flom, skred og jordskjelv, har påvirket fremtidens geologer i Norge. Nå opplever universitetene at langt flere enn før ønsker å ta mastergrad på geofarer.

At den aller første «Geofaredagen» på NGU ble fulltegnet raskt, er et tydelig tegn på det samme.

Må begrense

- Oppmerksomheten rundt det skredutsatte området ved «Mannen» har nok gjort sitt. Alle norske universiteter merker iallfall stor pågang på emnene. Selv har jeg vært nødt til å begrense antall studenter på kurs og masterstudier på NTNU, sier Reginald Hermanns. Han er leder for NGUs lag for geofare og jordobservasjon, og professor II ved NTNUs institutt for geologi og bergteknikk.

Fredag 21. oktober fylles NGU-lokalene på Lade i Trondheim av unge geologer og geologistudenter. Målet er at de kan utveksle kunnskap og erfaring, møte erfarne geologer, næringsliv og offentlige etater - og knytte verdifulle kontakter.

Nyheter om Mannen og Longyearbyen

- Vi presenterer 20 foredrag og 17 poster-presentasjoner på selve seminardagen. Temaene varierer fra flom til jord-, snø- og fjellskred, steinsprang og jordskjelv. Blant annet blir det vist ny skredforskning fra «Mannen», og arbeid som er gjort etter det fatale snøskredet i Longyearbyen tidligere i år, sier Hermanns.

Etter foredrag og samlinger på NGU fredag 21. oktober, fortsetter seminaret med en ekskursjon i Sunndal, Innerdalen og Romsdalen lørdag 22. og søndag 23. oktober. Her vil deltagerne få se både spor av skred og skredutsatte områder.