October 11th 2016

Bergindustrien omsatte for 12,5 milliarder kroner i 2015

Bergindustrien omsatte for 12, 5 milliarder kroner i 2015. Her fra produksjon av pukkk ved Solumsåsen, Holmestrand kommune. Foto: Mark Simoni, NGU.
Bergindustrien omsatte for 12,5 milliarder kroner i 2015, eksportandelen utgjør 52 % av salgsverdien. Det ble solgt 97,6 millioner tonn mineralske råstoffer i Norge i fjor, omlag 89 % av dette er pukk og grus.

I 2015 er det rapportert inn at 5551 årsverk er sysselsatt i bergindustrien. I løpet av 2015 er det en markert reduksjon i sysselsetningen pga. konkurs i Sydvaranger Gruve AS og driftshvile i Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG).

Last ned den komplette mineralstatistikken her - eller bla deg gjennom publikasjonen nederst i artikkelen.

Omsetningen av byggeråstoffene grus, pukk og leire har økt til 5.9 milliarder kroner. Naturstein ble omsatt for 1,1 milliard kroner, mens omsetningen av industrimineraler har gått noe ned til 2.5 milliarder kroner. Omsetningen av metalliske malmer var i 2015 på 2.5 milliarder kroner. Omsetningen av kullproduksjonen på Svalbard har gått betydelig ned til 582 millioner kroner, noe som skyldes driftshvile i SNSG.

Fra Klåstad larvikittbrudd i Larvik kommune. Foto: Mark Simoni, NGU

Viktig distriktsnæring

Bergindustrien eksporterte for til sammen 6,5 milliarder kr i 2014. De viktigste eksportproduktene i 2015 etter verdi er jern, kalkstein, pukk og grus, blokkstein, kull og ilmenitt – titanoksyd. Det ble eksportert industrimineraler for 2 milliarder kroner, hvor kalksteinslurry, brent kalk, olivin, nefelinsyenitt og kvarts/kvartsitt er de viktigste produktene.

Av naturstein ble det eksportert blokkstein for 568 millioner kroner og skifer/murestein for 56 millioner. kroner. Larvikitt er viktigste blokkstein med 569 millioner kroner.

Eksport av pukk, offshorestein og grus utgjorde 1.3 milliarder kroner, mens eksporten fra metallbransjen var på 1,9 milliarder kroner, fordelt hovedsakelig på jern, ilmenitt og nikkel. Kull for 528 millioner kroner ble eksportert til Europa.

Bergindustrien er en viktig distriktsnæring der Rogaland, Møre og Romsdal, Finnmark, Nordland, Svalbard, Vestfold og Akershus er de største fylkene ut i fra omsetningsverdi.