September 28th 2016

Presenterer ny oversikt over mineralressursene i nord


Prosjektleder for MINN, Jan Sverre Sandstad, med den nye publikasjonen om Nord-Norges mineralressurser.
Ferske kart og data over Nord-Norges mineralressurser er nå tilgjengelig for publikum. Fem års NGU-kartlegging ligger bak publikasjonen.

Det er arbeidet i prosjektet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN), som oppsummeres i  denne utgaven av tidskriftet «Norwegian Journal of Geology», som gis ut av Norsk Geologisk Forening.

Verdifull

 Vitenskapelige artikler med kart, bilder og geologiske data gir en omfattende oppdatering og beskrivelse av den geologiske utviklingen og mulighetene for mineralressurser i undergrunnen. Kartleggingen er gjort fra Nordkinn helt på nordspissen av Norge, og sørover til Hattfjelldal i Nordland, i en periode på fem år (2011-2015), og omfatter både geologiske, geokjemiske og geofysiske undersøkelser.

- Dette er en oversikt over hvordan vi i dag vurderer mineralforekomstene i de tre nordligste fylkene, sier prosjektleder for MINN, Jan Sverre Sandstad.

Hattfjelldal er et av stedene hvor NGU har kartlagt mineralressursene. Her er geolog Terje Bjerkgård på feltarbeid i 2014.
Hattfjelldal er et av stedene hvor NGU har kartlagt mineralressursene. Her er geolog Terje Bjerkgård på feltarbeid i 2014.

Flymålinger og feltarbeid

Kartleggingen er gjort med fly- og helikoptermålinger og feltarbeid på bakken gjennom de fem årene MINN-prosjektet har pågått. Prosjektet skulle opprinnelig fortsette videre, men regjeringen avbrøt i forbindelse med innstramming på statsbudsjettet i 2015.

- Vi skulle gjerne fortsatt kartleggingen i samme tempo, og hadde planene klare. I nord står sentrale områder i Finnmark igjen, og vi hadde planer om å gå ytterligere ned i dybden. Forhåpentligvis får vi nye midler til dette etter hvert, sier Sandstad

Med god støtte fra fylkeskommunene i Nordland og Troms har NGU likevel kunne fortsette noe av kartleggingen også i år.

Nye data

Både mineralnæring og universiteter vil ha stor nytte av publikasjonen. Mange av de geologiske dataene er nye og hittil ukjente. Samtidig har kartleggingen justert betraktelig på den kunnskapen man  har om mineralforekomstene i Nord-Norge. 

Geofysiske målinger fra fly og helikopter har vært viktig i kartleggingen av mineralressurser i Nord-Norge.
Geofysiske målinger fra fly og helikopter har vært viktig i kartleggingen av mineralressurser i Nord-Norge.
Mange av NGUs geologer og geofysikere har deltatt i kartleggingen av Nord-Norges mineralressurser. Det var derfor naturlig med en markering, da resultatene ble publisert i «Norwegian Journal of Geology». Fra venstre og rundt bordet: Marie-Andrée Dumais, Frode Ofstad, Iain Henderson, Terje Bjerkgård, Arne Solli, Bernhard Bingen, Viktor Melezhik, Trond Slagstad (redaktør), Malin Andersson, Aziz Nasuti og Jan Sverre Sandstad (prosjektleder).
Mange av NGUs geologer og geofysikere har deltatt i kartleggingen av Nord-Norges mineralressurser. Det var derfor naturlig med en markering, da resultatene ble publisert i «Norwegian Journal of Geology». Fra venstre og rundt bordet: Marie-Andrée Dumais, Frode Ofstad, Iain Henderson, Terje Bjerkgård, Arne Solli, Bernhard Bingen, Viktor Melezhik, Trond Slagstad (redaktør), Malin Andersson, Aziz Nasuti og Jan Sverre Sandstad (prosjektleder).

Relaterte prosjekter

MINN
Mineral Resources in North Norway (MINN) is a programme for geophysical mapping in northern Norway and part of a recently initiated Norwegian governmental strategy for developing the mineral industry in Norway.