Atomberedskap

NGU er faglig rådgiver for Kriseutvalget for atomberedskap. Ved mistanke om eller fare for radioaktive utslipp i eller i nærheten av Norge, skal NGU foreta målinger av radioaktivitet og presentere målingene i kart.

Hvordan kartlegges radioaktivitet?

 • NGUs ansvar i atomberedskapen er mobile målinger av radioaktivitet og kartframstilling av måledata.
 • Det innebærer radiometriske målinger utført fra fly, helikopter, bil eller med håndholdt instrument på bakken, og visualisering av innsamlede data.

Foto: Geir Mogen, NGU

Innsiden av et helikopter.

Hva finnes av radioaktivitet i Norge?

NGU måler radioaktivitet jevnlig igjennom generell geologisk kartlegging med fly og helikopter.

Vi har blant annet undersøkt påvirkningen etter Tsjernobylulykken i 1986, som fremdeles etterlater seg rester etter cesium-137. Dette radioaktive stoffet kom til Norge med vind og regnet etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 og påvirker fremdeles beiteområdene til sauer rundt om i Norge.

Sauene må blant annet mates med rent fôr før de kan slaktes, som det står om i saken fra NRK.

NGU er en faglig rådgiver i Kriseutvalget for atomberedskap

NGU er en av flere faglige rådgivere overfor Kriseutvalget for atomberedskap, som er ledet av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Atomberedskapen i Norge er todelt, med et kriseutvalg og faglige rådgivere.

I Kriseutvalget, som DSA skriver mer om på sine nettsider, sitter representanter fra:

 • DSA.
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Forsvaret.
 • Helsedirektoratet.
 • Kystverket.
 • Mattilsynet.
 • Politidirektoratet.
 • Utenriksdepartementet.

Kriseutvalget og de faglige rådgivernes ansvar

 • Bygge opp, vedlikeholde og koordinere beredskapsorganisasjonen, materiell og tjenester.
 • Holde kontakt med ansvarlige myndigheter.
 • Tjene som forum for løpende, gjensidig informasjonsutveksling.
 • Holde løpende oversikt over det aktuelle trusselbildet.
 • Bistå med å forebygge og redusere konsekvensene av terrorhandlinger.
 • Delta på seminarer og avholde øvelser.

Rapporter om atomberedskap

NGU rapport 2019. 039 - Reprocessing of airbourne gamma-ray spectrometry data in Norway for mapping of Cs-137 deposition from the Chernobyl accident (PDF).