GEOFAREDAGEN-2016

Arbeid på Hoggrenningssnibba i Stryn kommune. På motsatt side av Lovatnet ligger Ramnefjell, som raste ut i 1905 og 1936. Foto: Reginald Hermanns.
Geofaredagen skal være et møtested for alle som arbeider med geofare, og blir arrangert som en nasjonal konferanse.

OBS! Påmeldingen er nå stengt. NGU-dagen er fullbooket!

Både menneskelig aktivitet og naturlige prosesser kan utløse naturkatastrofer med fare for menneskeliv, miljø og verdier. Dette kan kalles geofarer - eller på engelsk «geohazards».På denne konferansen forstås «geofarer» som naturlige prosesser, som jordskjelv, vulkanutbrudd, flom, oversvømmelse, skred og storm. I tillegg inkluderes prosesser som erosjon, naturlig radioaktiv stråling og menneskelig aktivitet.

Hvem er geofaredagen for? 

Konferansen ønsker å nå dagens og fremtidens geofare-forskere, undervisere og andre som jobber med geofarer. Målgruppen er først og fremst studenter som arbeider med mastergrad, doktorgrad, eller som nettopp har avsluttet studiet. Geofaredagen er også interessant for konsulenter, og ikke minst som et rekrutteringsforum for nye, motiverte medarbeidere.

Konferansen er på norsk, men bidrag på engelsk blir også akseptert.

Viktig info:

Sted: Norges geologiske undersøkelse (NGU), Leiv Erikssons vei 39, 7040 Trondheim

Datoer/Frister:

  • 8. aug. 2016: Invitasjon til innlevering av sammendrag (abstrakt)
  • 10. sept. 2016: Frist for innlevering av sammendrag (abstrakt)
  • 21. sept. 2016: Program for Geofaredagen er ferdig
  • 21. okt. 2016: Geofaredagen
  • 22.-23. okt. 2016: Ekskursjon til Sunndalen, Innerdalen m.m

Programkomité: Reginald Hermanns (NGU, NTNU), Lars Harald Blikra (NVE, UiT), Krishna Panthi (NTNU), Paula Hilger (NGU), Pierrick Nicolet (NGU) og Kaja Krogh (NTNU, NGU).

Konferansesekretær: Tove Aune (tove.aune@ngu.no)

Andre henvendelser og spørsmål: geofarer2016@ngu.no

Sponsorer: