Geologiske ressurser

Verden er avhengig av geologiske ressurser for energiproduksjon, infrastruktur, teknologi og samferdsel. Norge er rikt på kritiske, geologiske råvarer.

Mineralressurser

Mineralressurser er mineraler og metaller som er helt nødvendige for at vi skal kunne lage alt av elektronikk, energi og andre samfunnskritiske oppgaver.

Byggeråstoffer

Byggeråstoffer er sand, grus og pukk, og naturstein. Disse ressursene brukes for å lage bygninger, betong, veier og infrastruktur.

Grunnvann og grunnvarme

Grunnvann er viktig for kvaliteten på drikkevannet, men kan også brukes til energibrønner. Grunnvarme kan brukes som et miljøvennlig alternativ til oppvarming av bygninger.

Geologisk arv

Geologisk arv er steder hvor geologien kan ha stor betydning for forskning, forvaltning og turisme. I henhold til Naturmangfoldsloven skal naturen i dette geologiske mangfoldet ivaretas. Det er viktig at de som jobber med arealplanlegging og konsekvensutredning bruker NGUs kart for å ha oversikt over disse stedene.

Geologiske severdigheter kan være spennende steder å besøke for turister som fjell, gruver og andre steder.