Driftsmeldinger

Endring på karttjenesten MarinBunnsedimenter.

Published: Wednesday, March 20, 2019 - 13:28 | Last change: Wednesday, March 20, 2019 - 13:28

Oppdatering av databasen og karttjenesten MarinBunnsedimenterWMS vil medføre at kartlaget «Bunnsedimenter (kornstørrelse) sokkelkart» (LAYER NAME=Kornstorrelse_Sokkel) vil bli fjernet fra tjenesten. Store deler av norsk kontinentalsokkel og Barentshavet har nå datadekning av mer detaljerte og oppdaterte data, og Sokkelkartet fra 1991 (Vorren, Vassmyr) er utdatert. Selve dataene tas vare på i den maringeologiske databasen og kan bestilles ved henvendelse til NGU (marinedata@ngu.no)

Endringer trår i kraft fra og med 15.06.2019

Nedetid grunnet elektrisk arbeid fredag 14.12. kl 16 til søndag

Published: Monday, December 10, 2018 - 15:46 | Last change: Monday, December 10, 2018 - 15:46

Vår husvert skal foreta større utskiftinger på det eletriske anlegget. Dette medfører at vi tar ned det meste av vår IT-infrastruktur fredag 14.desember kl 16.

Enkelte tjenester slik som epost blir forsøkt opprettholdt i perioden.

Ved spørsmål - ta kontakt med wmsdrift@ngu.no

Oppgradering av databasesystemer 3.11.

Published: Monday, October 29, 2018 - 14:37 | Last change: Monday, October 29, 2018 - 14:38

Lørdag 3.11. i tidsrommet 9-16 utføres oppdatering av NGUs forvaltningsdatabase.
Dette skal i utgangspunktet ikke direkte berøre NGUs karttjenester (WMS), men ved egenskap-spørringer (GetFeatureInfo) som knyttes videre opp mot ulike faktaark-løsninger kan bli berørt av nedetiden.

Nedlasting av datasett via Geonorge eller NGUs egen nedlastingsløsning vil også være berørt av denne oppgraderingen.

Ved spørsmål, kontakt wmsdrift at ngu.no eller databestilling at ngu.no

Planlagt vedlikehold www.ngu.no 28.mars 2018

Published: Friday, March 23, 2018 - 14:22 | Last change: Friday, March 23, 2018 - 14:22

www.ngu.no tas ned pga vedlikehold onsdag 28.mars 2018.

Karttjenester og nedlasting stabilisert

Published: Tuesday, May 30, 2017 - 09:42 | Last change: Tuesday, May 30, 2017 - 09:42

Feilen ble til slutt funnet og rettet. Vi beklager så mye for de problemer dette måtte ha medført.

NGUs kartløsninger skal nå fungere som tidligere, men vi er klar over at det kan være litt hikke i etterkant. 
Om du opplever enkelt-komponenter (faktaark, nedlasting, geografiske søk osv) så si gjerne i fra - så vi kan 
spore opp følgefeil og rette de også. 

Innmelding av feil bes rettet til wmsdrift@ngu.no

Pages