Driftsmeldinger

Varsling nedetid pga vedlikehold lørdag 20.3.

Published: Wednesday, March 17, 2021 - 19:31 | Last change: Wednesday, March 17, 2021 - 19:31

Grunnet nødvendig vedlikehold tas en enkelte tjenester ut av drift lørdag 20.3.

Berørt av vedlikeholdsvinduet er blant annet nedlasting av geologiske data, både via ngu.no men også via geonorge.no

Ved spørsmål, kontakt databestilling@ngu.no ved nedlasting og wmsdrift@ngu.no ved karttjenester og innsynsløsninger.

Varslet nedetid NADAG WebReg

Published: Tuesday, February 23, 2021 - 23:37 | Last change: Thursday, February 25, 2021 - 14:41

25.2. 14:40 WebReg er nå tilgjengelig igjen.

Historisk varsel:

NADAG WebReg vil være nede pga. vedlikehold av databasen fra onsdag 24/02 14:00.

Dette gjelder også API-tilgang for publisering av grunnundersøkelser og grunnboringer til NADAG.
Opplasting av data via Geosuite-løypen vil fortsatt fungere, men vil først bli synlig i etterkant av database-arbeidet.

WebReg vil senest være i normal drift fra mandag 01.03 12:00.

 

Ved spørsmål, kontakt nadag@ngu.no

Varsling nedetid pga vedlikehold onsdag 17. februar 17-22

Published: Monday, February 15, 2021 - 12:43 | Last change: Monday, February 15, 2021 - 12:43

I tidsperioden fra 17 til 22 (17.2.2020) vil det bli utført vedlikehold på underliggende infrastruktur hos oss og brukere av NGUs nett-tjenester (ngu.no, kart, nedlasting) 
vil kunne oppleve utilgjengelighet. 

Ved spørsmål:

wmsdrift@ngu.no

Problemer med NGUs karttjenester (WMS)

Published: Wednesday, February 10, 2021 - 14:27 | Last change: Wednesday, February 10, 2021 - 14:38

En av våre database-servere sliter litt (14:20) , så flere av våre WMS-tjenester får ikke levert ut data.

Feil er funnet og rettet (14:38).

Manglende visning av Løsmasse detaljkart - nyttårshelga.

Published: Monday, January 4, 2021 - 12:03 | Last change: Monday, January 4, 2021 - 12:03

Etter at vi i helgen måtte balansere ut trafikken på NGUs karttjenester ifm Gjerdum-saken,
forsvant dessverre Løsmasser detaljkart i dragsuget, men er tilgjengelige igjen nå. Vi beklager så mye.

Pages