Driftsmeldinger

Nedetid GeosciencePortal fra 5.7. kl 15:30

Published: Monday, July 5, 2021 - 13:47 | Last change: Monday, July 5, 2021 - 13:48

NGUs portal for geofysiske datasett vil ha nedetid på ettermiddag denne uka i forbindelse med oppgradering av programvare og ombygging av indekser.

Aktuelt nettsted: https://geo.ngu.no/geoscienceportalopen/search

 

Ved spørsmål, kontakt wmsdrift@ngu.no

NEDETID NADAG WEBREG TIL MANDAG 14.6. KL 10

Published: Thursday, June 10, 2021 - 16:44 | Last change: Thursday, June 10, 2021 - 16:44

NADAG WebReg vil være nede pga. vedlikehold av databasen fra lørdag 12.6.

Dette gjelder også API-tilgang for publisering av grunnundersøkelser og grunnboringer til NADAG.
Opplasting av data via Geosuite-løypen vil fortsatt fungere, men vil først bli synlig i etterkant av database-arbeidet.

WebReg vil senest være i normal drift fra mandag 14.6. kl 10:00.

 

Ved spørsmål, kontakt nadag@ngu.no

Nedetid sentrale databaser fredag 4. til mandag 7.6

Published: Thursday, June 3, 2021 - 11:37 | Last change: Monday, June 7, 2021 - 09:48

NGUs kartinnsyn og karttjenester (WMS) skal gå uberørt, mens nedlastings-tjenestene (Atom Feed, Geonorge-nedlasting og NGU-nedlasting) blir berørt denne gangen

Nedetiden er planlagt fra fredag kl 21 og resten av helga.

Ved spørsmål, kontakt wmsdrift@ngu.no eller databestilling@ngu.no

NB! Planlagt nedetid var til og med søndag, men vi ser at noen tjenester fortsatt ikke er tilgjengelig i dag mandag 7. Vi jobber med å få de opp igjen fortløpende utover mandag 7.

Nedetid NADAG WebReg til mandag 7.6. kl 12

Published: Monday, May 31, 2021 - 13:26 | Last change: Monday, May 31, 2021 - 13:26

NADAG WebReg vil være nede pga. vedlikehold av databasen fra fredag 28.5.

Dette gjelder også API-tilgang for publisering av grunnundersøkelser og grunnboringer til NADAG.
Opplasting av data via Geosuite-løypen vil fortsatt fungere, men vil først bli synlig i etterkant av database-arbeidet.

WebReg vil senest være i normal drift fra mandag 7.6. kl 12:00.

 

Ved spørsmål, kontakt nadag@ngu.no

Ustabile karttjenester

Published: Wednesday, March 24, 2021 - 10:47 | Last change: Wednesday, March 24, 2021 - 10:47

NGU sliter med ustabile karttjenester i dag. Vi jobber med saken og ustabilitet vil trolig vedvare utover dagen

Pages