Driftsmeldinger

NEDETID NADAG WEBREG TIL MANDAG 19.12 KL 9

Published: Monday, December 5, 2022 - 12:36 | Last change: Monday, December 5, 2022 - 12:36

NADAG WebReg vil være nede pga. vedlikehold av databasen fra onsdag 7.12 KL 1500

Dette gjelder også API-tilgang for publisering av grunnundersøkelser og grunnboringer til NADAG.
Opplasting av data via Geosuite-løypen vil fortsatt fungere, men vil først bli synlig i etterkant av database-arbeidet.

WebReg vil senest være i normal drift fra mandag 19.12. kl 09:00.

 

Ved spørsmål, kontakt nadag@ngu.no

Nedetid 3/11 Registreringsløsning (GeofReg )

Published: Tuesday, November 1, 2022 - 15:09 | Last change: Tuesday, November 1, 2022 - 15:09

Grunnet planlagt oppdatering blir følgende tjenester nede i tidsrommet 20:30-21:30 Torsdag 3/11:

  • Registreringsløsning (GeofReg)

Nedetid nedlasting fra NADAG

Published: Monday, October 24, 2022 - 16:15 | Last change: Monday, October 24, 2022 - 16:15

Nedlasting av NADAG-data på Geosuite-format blir utilgjengelig fra og med i dag 24.10., og forventes å være tilgjengelig i løpet av torsdag 27.10.

Ved spørsmål, kontakt wmsdrift@ngu.no

Endret datainnhold Løsmasser WMS - Infiltrasjon- og grunnvannspotensiale

Published: Wednesday, August 24, 2022 - 12:42 | Last change: Wednesday, August 24, 2022 - 12:42

NGU har tidligere reklassifisert avledede tema fra Løsmassekart, da for MuligMarinLeire. Fra og med sommeren 2022 er dette også gjort for Infiltrasjon- og grunnvannpotensiale.
Flater for områder som er kartlagt grovere enn 1:50.000 er nå rekodet til klasse 5 "Ikke klassifisert" da løsmassekartleggingen ikke har tilstrekkelig detaljgrad.

Vi viser til "Dekningskart over ulike kartleggingsmålestokker" for kartvisning over hvor vi har tilstrekkelig detaljerte dekningsområder.

Avvikende oppdatering av Geotekniske undersøkelser (NADAG)

Published: Thursday, June 23, 2022 - 13:12 | Last change: Thursday, June 23, 2022 - 13:12

Data innsendt til NADAG (Geotekniske undersøkeler) gjennom registeringsløsningene i GeoSuite og NADAG WebReg i sommer, blir uregelmessig tilgjengeliggjort i kartinnsynet fram til medio august

Pages