Monday, February 15, 2021 - 12:43

Varsling nedetid pga vedlikehold onsdag 17. februar 17-22

I tidsperioden fra 17 til 22 (17.2.2020) vil det bli utført vedlikehold på underliggende infrastruktur hos oss og brukere av NGUs nett-tjenester (ngu.no, kart, nedlasting) 
vil kunne oppleve utilgjengelighet. 

Ved spørsmål:

wmsdrift@ngu.no