Wednesday, March 17, 2021 - 19:31

Varsling nedetid pga vedlikehold lørdag 20.3.

Grunnet nødvendig vedlikehold tas en enkelte tjenester ut av drift lørdag 20.3.

Berørt av vedlikeholdsvinduet er blant annet nedlasting av geologiske data, både via ngu.no men også via geonorge.no

Ved spørsmål, kontakt databestilling@ngu.no ved nedlasting og wmsdrift@ngu.no ved karttjenester og innsynsløsninger.