Thursday, April 14, 2016 - 14:22

Varsling av nedetid for torsdag 21.april 2016

Grunnet serveroppgraderinger er NGUs nett-tjenester (web,epost,kart osv) utilgjengelig i tidsrommet 17-23 torsdag 21.04.2016.