Tuesday, February 23, 2021 - 23:37

Varslet nedetid NADAG WebReg

25.2. 14:40 WebReg er nå tilgjengelig igjen.

Historisk varsel:

NADAG WebReg vil være nede pga. vedlikehold av databasen fra onsdag 24/02 14:00.

Dette gjelder også API-tilgang for publisering av grunnundersøkelser og grunnboringer til NADAG.
Opplasting av data via Geosuite-løypen vil fortsatt fungere, men vil først bli synlig i etterkant av database-arbeidet.

WebReg vil senest være i normal drift fra mandag 01.03 12:00.

 

Ved spørsmål, kontakt nadag@ngu.no