Friday, May 26, 2017 - 11:12

Ustabile karttjenester (WMS) fra NGU

Vi opplever ustabilitet på våre karttjenester. Feilen er trolig identifisert og det jobbes med å utbedre situasjonen.

Ved spørsmål, ta kontakt med wmsdrift@ngu.no