Monday, October 29, 2018 - 14:37

Oppgradering av databasesystemer 3.11.

Lørdag 3.11. i tidsrommet 9-16 utføres oppdatering av NGUs forvaltningsdatabase.
Dette skal i utgangspunktet ikke direkte berøre NGUs karttjenester (WMS), men ved egenskap-spørringer (GetFeatureInfo) som knyttes videre opp mot ulike faktaark-løsninger kan bli berørt av nedetiden.

Nedlasting av datasett via Geonorge eller NGUs egen nedlastingsløsning vil også være berørt av denne oppgraderingen.

Ved spørsmål, kontakt wmsdrift at ngu.no eller databestilling at ngu.no