Wednesday, June 3, 2020 - 09:43

Nedetid web- og kart-tjenester lørdag 6. og søndag 7. juni

lørdag og søndag (6-7/06/2020) stoppes følgende IT tjenester:

-NGUs nettsted (www.ngu.no),

-karttjenester (WMS)

-nedlastingstjenester

Ved spørsmål - kontakt wmsdrift@ngu.no