Thursday, June 3, 2021 - 11:37

Nedetid sentrale databaser fredag 4. til mandag 7.6

NGUs kartinnsyn og karttjenester (WMS) skal gå uberørt, mens nedlastings-tjenestene (Atom Feed, Geonorge-nedlasting og NGU-nedlasting) blir berørt denne gangen

Nedetiden er planlagt fra fredag kl 21 og resten av helga.

Ved spørsmål, kontakt wmsdrift@ngu.no eller databestilling@ngu.no

NB! Planlagt nedetid var til og med søndag, men vi ser at noen tjenester fortsatt ikke er tilgjengelig i dag mandag 7. Vi jobber med å få de opp igjen fortløpende utover mandag 7.