Thursday, June 10, 2021 - 16:44

NEDETID NADAG WEBREG TIL MANDAG 14.6. KL 10

NADAG WebReg vil være nede pga. vedlikehold av databasen fra lørdag 12.6.

Dette gjelder også API-tilgang for publisering av grunnundersøkelser og grunnboringer til NADAG.
Opplasting av data via Geosuite-løypen vil fortsatt fungere, men vil først bli synlig i etterkant av database-arbeidet.

WebReg vil senest være i normal drift fra mandag 14.6. kl 10:00.

 

Ved spørsmål, kontakt nadag@ngu.no