Tuesday, August 27, 2019 - 12:01

Nedetid lørdag 31.08.

NGU oppgraderer lagringsystemer fra kl 8 til ca 17 førstkommende lørdag 31.08. Berørte systemer er eksempelvis nedlastingsløsning og noen karttjenester samt innsyn i fagdatabaser.

Ved spørsmål, ta kontakt med wmsdrift@ngu.no.no