Wednesday, August 21, 2019 - 11:04

Nedetid lørdag 24. pga oppdatering

NGU oppdaterer en av våre plattformer, og berørte tjenester vil være NGUs nedlastingsløsninger for geologiske data.

Karttjenester (WMS) og applikasjoner (kartinnsyn) skal ikke bli berørt.

Ved spørsmål - kontakt wmsdrift@ngu.no