Monday, January 4, 2021 - 12:03

Manglende visning av Løsmasse detaljkart - nyttårshelga.

Etter at vi i helgen måtte balansere ut trafikken på NGUs karttjenester ifm Gjerdum-saken,
forsvant dessverre Løsmasser detaljkart i dragsuget, men er tilgjengelige igjen nå. Vi beklager så mye.