Thursday, April 25, 2019 - 09:33

Ikke-planlagt nedetid NGUs kartinfrastruktur

NGUs infrastruktur for kart på nett (med unntak av WMS-tjenestene) var utilgjengelig nå på morgenkvisten, men var operativ igjen fra kl 09:22

Hvis det fortsatt er noe som ikke virker, ber vi om at dette varsles til wmsdrift@ngu.no