Wednesday, March 20, 2019 - 13:28

Endring på karttjenesten MarinBunnsedimenter.

Oppdatering av databasen og karttjenesten MarinBunnsedimenterWMS vil medføre at kartlaget «Bunnsedimenter (kornstørrelse) sokkelkart» (LAYER NAME=Kornstorrelse_Sokkel) vil bli fjernet fra tjenesten. Store deler av norsk kontinentalsokkel og Barentshavet har nå datadekning av mer detaljerte og oppdaterte data, og Sokkelkartet fra 1991 (Vorren, Vassmyr) er utdatert. Selve dataene tas vare på i den maringeologiske databasen og kan bestilles ved henvendelse til NGU (marinedata@ngu.no)

Endringer trår i kraft fra og med 15.06.2019