Malin Andersson's picture

Malin Andersson

Forsker
Phone: (+47) 73904321

Blog - Malin Andersson

Bildet viser prøvetaking av kjerner på et jorde.
Sur sulfatjord etser betong og jernkonstruksjoner, og kan være årsak til fiskedød.
På NGU sine nettsider kan hvem som helst stille spørsmål til en geologi-ekspert. I tillegg kommer det mange telefonsamtaler fra en undrende Ola eller Kari. Et gjennomgående tema er hvor dypt det er ned til fast fjell.
Det heter at du er hva du spiser, men hva er det som bestemmer hva maten din innholder?