Eyolf Erichsen's picture

Eyolf Erichsen

Forsker
Phone: (+47) 73904163

Blog - Eyolf Erichsen

Dumper med et lass med pukk.
NGU har nå utarbeidet en revidert klassifikasjon av grus- og pukkforekomster av nasjonal eller regional betydning.
Vi må sikre at grus og pukk er kortreist. At ressursene ligger tett på bruksområdene. Vi må vurdere alternativ transport, som båt og tog, der det er mulig. Og underjordsdrift der det er økonomisk forsvarlig. Dette kan redusere klimagassutslippene ved transport av grus og pukk som i dag hovedsakelig skjer som tungtransport langs vei, skriver NGU-forsker Eyolf Erichsen i dette innlegget.
Hvis Trondheim skulle brukt det berømte fjellet Gråkallen til å dekke sitt behov for stein og sand og grus, ville toppen vært borte i løpet av 25 år.