Ane Bang-Kittilsen's picture

Ane Bang-Kittilsen

Senioringeniør
Phone: (+47) 73904142

Blog - Ane Bang-Kittilsen

Økningen i bruk av kart er fomidabel, både i offentlig forvaltning, kommuner, næringsliv - og blant folk flest. Stadig flere bruker kart og kartbasert informasjon, ikke minst i spillverdenen.
Barna mine spiller Minecraft. Den svenske spillfarsotten engasjerer gutter og jenter over hele verden. Nå finnes en geologi-versjon.