Inger-Lise Solberg's picture

Inger-Lise Solberg

Forsker
Phone: (+47) 73904151

Blog - Inger-Lise Solberg

Finnes det er leire og kvikkleire der jeg bor? Når det går store skred i kvikkleire spør vi oss gjerne om det er leire der vi selv holder hus. Hvordan kan vi finne ut hvordan grunnforholdene er, og om det kan gå skred? Og hva om det regner mye, kan det gå kvikkleireskred da?