Kari Grøsfjeld's picture

Kari Grøsfjeld

Forsker
Phone: 73904102

Blog - Kari Grøsfjeld

The first Indian-Norwegian meeting on Pliocene Arctic Climate Telconnections (PACT) took place at NCAOR in Vasco-da-Gama, Goa from 16th -18th January, 2017.
Første møte i prosjektet 'pliosen fjernforbindelse mellom klimaet i Arktis og monsunberørte asiatiske områder' fant sted på National Center for Antarctic and Ocean Research (NCAOR) i Vasco-da-Gama i Goa 16.-18. januar 2017.
I starten av desember 2016 var tre av prosjektdeltakerne i klimaprosjektet PACT (Pliocene Arctic Teleconnection) på plass i Bremen for å samle inn prøver fra Ocean Drilling Project (ODP) kjerner boret på Yermakplatået nordvest for Svalbard.
Prosjektet Pliocene Arctic Teleconnections (PACT) har nylig startet opp. PACT er et 4-årig (2016 til 2020) prosjekt finansiert av NFRs program for indisk/norsk forskningssamarbeid (INDNOR). PACT er ledet av Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE), ved Universitetet i Tromsø (UiT). Norges geologiske undersøkelse (NGU) er partner i prosjektet sammen med Birbal Sahni Institute for Paleobotany (BSIP), Lucknow i India, og National Centre for Antarctic and Ocean Research (NCAOR) i Goa i India, Universitetet i Plymouth (PU) og Universitetet i Leeds (UiL) i England.