Sigrid Elvenes's picture

Sigrid Elvenes

Forsker
Phone: 73904185

Blog - Sigrid Elvenes

MAREANO har nå publisert geologiske havbunnskart fra åtte nye områder i Barentshavet. Kartene over bunnsedimenter (kornstørrelse) dekker et transekt fra Bjørnøyrenna til Kong Karls Land på Svalbard, og en del av området MAREANO Øst langs grenselinjen mot Russland.
Det finnes like mye landskap under som over vann. Selvfølgelig, sier du, det er vel ingen som tror at øyer og fjell slutter i fjæra, de må jo stå på noe. Likevel er det uvant å forestille seg, for det landskapet vi snakker om her har ingen noen gang sett...