Gro Sandøy's picture

Gro Sandøy

Forsker
Phone: (+47) 73904459

Blog - Gro Sandøy

Kari og Ola Nordmann bygger stadig flere boliger og hytter i et land som i store områder består av bratte fjell og trange daler. Det er trangt om plassen når nye bygninger skal plasseres trygt for skred og andre naturfarer.
Trekantformede jordskred (innenfor kategorien ikke-kanalisert jordskred; på engelsk debris avalanche) er en type løsmasseskred som kjennetegnes ved at skredet starter i et punkt og utvider seg kontinuerlig langs skredløpet til en stor bredde i dalbunnen. Det gjør at slike skredhendelser kan bli svært ødeleggende.