Kari Sletten's picture

Kari Sletten

Forsker
Phone: (+47) 73904147

Blog - Kari Sletten

Får du ikke bygge på hyttetomta di fordi kommunen sier det kan være skredfarlig? Og skjønner du ikke hvorfor? Da er du ikke alene. Forklaringen er sannsynligvis at tomta ligger innenfor en aktsomhetssone for skred.