Rolv Magne Dahl's picture

Rolv Magne Dahl

Forsker
Phone: 73904308

Blog - Rolv Magne Dahl

Trondheim er blitt en matby av internasjonalt format. Det skal egentlig ikke være mulig i en tynt befolket by langt mot nord, fjernt fra søreuropeiske matfat og temperert klima. Suksessen skyldes et unikt miljø av dyktige kokker, hardt arbeid, og en lang historie om breer, vulkaner og fjellkjeder.
Norsk rødliste for naturtyper er lansert for andre gang. I denne utgaven har det geologiske mangfoldet fått et større fokus enn tidligere. En ekspertgruppe har vurdert hvordan det står til med 85 ulike typer av landformer. Men landskapet vårt kan ikke utryddes, kan det vel?
«Enig og tro til Dovre faller!» Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 avla sitt løfte, overbevist om at fjell står til evig tid. I en natur der klimaet forandrer seg raskt, slik at levevilkår for planter og dyr stadig endres, framstår ofte det geologiske mangfoldet som en stabil og robust faktor i naturmangfoldet. Så enkelt er det imidlertid ikke. Også geologisk mangfold kan være sårbart, sjeldent og trenge beskyttelse.
I sommer har media interessert seg for potente steinformasjoner med muligheter for turistopplevelser og grovkornede ordspill. Noen har også fått med seg at den mest omtalte - Trollpikken - ligger i en geopark. En del har kanskje også hørt UNESCO nevnt i samme åndedrag som geopark. Mange treffer på slike parker i inn- eller utland. Men hva er nå disse geoparkene for noe?
Vi har kommet til episode 3 i NRKs storslåtte serie «Nobel - Fred for enhver pris». Scenen er et sted i Afghanistan. Den norske utenriksministeren konverserer med en lokal landeier. "Jeg kom til å tenke på geologene", sier han, og fortsetter: "At en geolog kan se hva som ligger under jorda. Det er et uanselig fag, men det kan gi stor makt og rikdom".
Den 20. april kunne vi lese i Adresseavisen om en oppsiktsvekkende plakat i Ringvebukta. Den kunngjorde et forbud mot å kaste flate steiner fra stranda, fordi de var blitt så sjeldne. Vi som liker å «kaste flyndre» (også kalt «å kaste smutt») ble heldigvis raskt beroliget, plakaten viste seg å være bare en spøk.
På sommerens bil- eller sykkeltur skal du selvsagt holde øye med veien. Men husk også å få med deg rauker og annet geologisk snadder langs veikanten!
Norway is geologically diverse. NGU invites you to a geological 'barn-raising' event, to help identify our geological landscape's golden nuggets - places that will help us illuminate the geological diversity of Norway.
Norge er geologisk mangfoldig. NGU inviterer til dugnad der det geologiske mangfoldets gullkorn gjøres kjent for folk flest.
Hvis Trondheim skulle brukt det berømte fjellet Gråkallen til å dekke sitt behov for stein og sand og grus, ville toppen vært borte i løpet av 25 år.