Claudia Haase's picture

Claudia Haase

Forsker
Phone: 73904485

Blog - Claudia Haase

De fire artikkelforfatterne tar en selfie i regnet på et fjell.
Fra Hessdalen til Litjskarven i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark går det en tynn stripe med uvanlige magnetiske egenskaper, som er fanget opp med data fra helikoptermålinger. Denne uvanlige målingen eller anomalien på fagspråket, er minst 50 km lang, men er ikke like lett å se ute i naturen.