Jochen Manfred Knies's picture

Jochen Manfred Knies

Forsker
Phone: 73904116

Blog - Jochen Manfred Knies

Bilde av fjord og fjell
I et godt samarbeid mellom maringeologer, landbaserte kvartærgeologer, geofysikere og biologer, på tvers av institusjoner og nasjonaliteter, seilte en gjeng med internasjonale forskere om bord på FF «Helmer Hanssen» i isfritt farvann til nordspissen av Svalbard, og videre inn i Polhavet i juli 2022.
Recent observations of extensive methane release from the seafloor into the ocean and atmosphere cause concern as to whether increasing air temperatures across the Arctic are causing rapid melting of natural methane hydrates.
Within the Norcrust project, we are studying the paleo-records of methane emission from different seep environments.
Analyser av sedimenter langs Øst-Finnmark, Barentshavet og Norskehavet viser et høyt nivå av nikkel i sedimentene lengst øst i Varangerfjorden.