Terje Thorsnes's picture

Terje Thorsnes

Forsker
Phone: 73904275

Blog - Terje Thorsnes

MAREANO har nå publisert geologiske havbunnskart fra åtte nye områder i Barentshavet. Kartene over bunnsedimenter (kornstørrelse) dekker et transekt fra Bjørnøyrenna til Kong Karls Land på Svalbard, og en del av området MAREANO Øst langs grenselinjen mot Russland.
Torsdag 15.10 starter årets siste MAREANO-tokt. Målet er å teste ut om AUV'er skal inngå i fremtidens verktøykasse for datafangst. AUV er forkortelse for "autonom undervannsfarkost", og betyr at en torpedoliknende gjenstand som er omtrent 7-8 meter lang og med en diameter på en litt mindre enn en meter slippes ut fra et fartøy, går ned mot bunnen og samler data langs linjer som er bestemt på forhånd i ti-femten timer, før det returnerer til moderfartøyet. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse, Havforskningsinstituttet, Kartverket og Forsvarets forskningsinstitutt, og er et ledd i metodeutvikling innen MAREANO.
Analyser av sedimenter langs Øst-Finnmark, Barentshavet og Norskehavet viser et høyt nivå av nikkel i sedimentene lengst øst i Varangerfjorden.
MAREANOs høsttokt ble avsluttet med kartlegging av overgangssonen mellom kontinentalsokkelen og kontinentalskråningen vest for Sandnessjøen (Figur 1). Havbunnen viser spor av flere geologiske prosesser. Noen av disse var aktive under siste istid for omkring 15 000-20 000 år siden, mens andre er aktive i dag.
Det pågående MAREANO-toktet er ferdig med å kartlegge Eggakanten sør for Skjoldryggen på midtnorsk sokkel, og er i full gang med Eggakanten mellom Skjoldryggen og Trænadjupet. Det er samlet inn sedimentprøver fra ti lokaliteter, inkludert fem med multicorer.