May Britt Myhr's picture

May Britt Myhr

Direktør
Phone: 91549350

Blog - May Britt Myhr

FF "Seisma".
KRONIKK: Resultatene fra pilotprosjektet «Marine grunnkart i kystsonen» peker ut kursen framover.
I tre områder langs norskekysten kartlegger vi sjøbunnen helt inn til fjæresteinene. Med god erfaring fra kartlegging i kystområdene ved Stavanger og Ålesund i 2020, starter vi nå arbeidet i farvannene ved Kvænangen og Skjervøy i Troms og Finnmark fylke. Vi skal bidra til å styrke marine og maritime næringer.