Thomas Hibelot's picture

Thomas Hibelot

Overingeniør
Phone: 73904338

Blog - Thomas Hibelot

Pukkverk,
Pukk betyr «knust berg som kan selges med gevinst». Pukk med god kvalitet er avgjørende for det norske samfunnet. Det er ikke alle bergarter som er egnet for bransjens behov, og det kreves omfattende mekaniske tester for å vurdere dette.