Gravdal gruber, Gravdal. Inngang til ny stoll. Gruvedrift.

Gravdal gruber
NGU000574.jpg
Photographer:
Foslie, Steinar
Year:
2017

Download image