Vulkanisme på havbunnen

Bli med til Bjørnafjorden i Vestland fylke. Her finner du rester av en vulkansk havbunnsskorpe.
Her finner vi fragmenterte ganger med basalt som «flyter» i gabbro. Foto: Tom Heldal

Bjørnafjorden er en «ny» kommune i Midthordland, etablert 1. januar 2020 etter en sammenslåing av de tidligere kommunene Os og Fusa. Navnet viser til at kommunen ligger nettopp ved Bjørnafjorden.

Sør i Ervikane friluftsområde finner vi Langetangen. Dette er et meget viktig geosted fordi det viser overgangen mellom magmakammer og lavaganger i en vulkansk havbunnskorpe.

Stedet er særdeles godt bevart. Magmakammeret, som består av bergarten gabbro, «fôrer» vulkanene på havbunnen gjennom ganger med lavabergarten basalt.

Her kan vi se utvikling fra gabbro med enkelte lavaganger, til 100 prosent lavaganger side om side. Imellom finner vi fragmenterte ganger «flytende» i gabbro, et tegn på kompliserte trykk- og temperaturforhold i overgangen mellom magmakammer og lava.

Geostedet er en viktig typelokalitet for forståelse av områdets geologi og utvikling av vulkanske havbunnskorpe generelt.