Vitenskapsmuseet

En streng, lukket karakter i ny-romansk stil. Slike beskrives Christies biblioteksbygning for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap.
Vitenskapsmuseets inngangsparti med de to søylene av Reppe-sandstein

Adresse: Erling Skakkes gt. 47
Arkitekt: E.C.B. Christie m.fl.
Byggeår/periode: 1868 /1878

Dette utgjør den vestlige/sørlige del av det som i dag er Vitenskapsmuseet. Den østlige delen er derimot ti år yngre, men i samme stil. For oss som er ute etter naturstein har ikke bygget så mye å by på, foruten en viktig detalj: søylene i det fremskutte inngangspartiet. Disse er ikke utført i kleberstein, som det står i arkitekturguiden, men av den tidligere omtalte sandsteinen fra Reppe nær Vikåsen, som vi har sett i Døveskolen og Børsen. De to søylene ble nok hugget helt på tampen av driften i Reppe-bruddet, som ble ”utkonkurrert” av Hovinsandstein rundt 1880. Siden vi har så lite stein å by på i bygningen, koster vi på oss et par bilder fra steinbruddet. Det var et bratt brudd, og flere steder må steinhoggerne ha hengt i tau mens de boret hull for kruttsprengning. Ingen jobb for pyser, altså. I en av bruddveggene er årstallet 1878 hugget inn, samme år som søylene ble montert; kanskje er det en sammenheng?

Søylene utgjør det fineste steinhuggerarbeidet hittil observert av Reppesandstein.
Søylene utgjør det fineste steinhuggerarbeidet hittil observert av Reppesandstein.
Bruddet på Reppe var bratt, og noen steder måtte man forankres i tau for å kunne arbeide
Bruddet på Reppe var bratt, og noen steder måtte man forankres i tau for å kunne arbeide
Årstallet 1878 inngravert i bruddveggen